UDETTA Dajhar-Dog

                                     4.října 2009

                 

 

                  

                 Arga od Božské Arie

                       nar.30.10.2003   umrtí náhle 3.2.2009